-10%

Hoa tang lễ

An lành H264

2,000,000 1,800,000
-21%
950,000 750,000
-13%
1,500,000 1,300,000
-8%
600,000 550,000
-25%

Hoa hộp gỗ

S015

850,000 640,000
-29%

Hoa bó

Only you F526

280,000 200,000
-25%
800,000 600,000
-17%
600,000 500,000
-20%
1,500,000 1,200,000
-17%

Hoa khai trương

Thành công – H539

1,800,000 1,500,000
-11%

Hoa khai trương

Lộc phát – H540

1,800,000 1,600,000
-17%
1,500,000 1,250,000
-10%

Hoa khai trương

Vươn cao H558

2,000,000 1,800,000
-13%
3,200,000 2,800,000
-22%

Hoa khai trương

Tấn lộc KT001

5,000,000 3,900,000
-17%

Hoa khai trương

Phồn vinh H530

1,200,000 1,000,000
-15%
1,300,000 1,100,000
-21%
2,400,000 1,900,000
-14%
1,450,000 1,250,000
-14%
1,400,000 1,200,000
-18%
1,400,000 1,150,000
-24%
1,300,000 990,000
-17%

Hoa tang lễ

Kệ hoa tang HTL037

950,000 790,000
-16%
1,550,000 1,300,000
-20%

Hoa cao cấp

Tuổi trẻ H364

1,000,000 800,000
-24%

Hoa cao cấp

Chân trời H365

850,000 650,000
-12%
1,700,000 1,500,000
-20%
1,500,000 1,200,000
-28%
1,800,000 1,300,000
-17%
600,000 500,000
-20%
750,000 600,000
-18%
550,000 450,000