-90%
4,500,005 450,000
-27%
750,000 550,000
-27%

Hoa giỏ

Trong sáng S004

750,000 550,000
-17%
1,500,000 1,250,000
-23%

Hoa tang lễ

Khuất núi TL014

3,900,000 3,000,000
-20%

Hoa tang lễ

Đã rời xa HTL039

990,000 790,000
-16%

Hoa cao cấp

S022

3,500,000 2,950,000

Lan hồ điệp

HD203

1,500,000
-11%

Hoa khai trương

Lộc phát – H540

1,800,000 1,600,000
-17%
1,500,000 1,250,000
-10%

Hoa khai trương

Vươn cao H558

2,000,000 1,800,000
-13%
3,200,000 2,800,000
-20%
1,500,000 1,200,000
-17%

Hoa khai trương

Thành công – H539

1,800,000 1,500,000
-14%

Hoa khai trương

Niềm vui nhân đôi H465

1,450,000 1,250,000
-13%
1,500,000 1,300,000
-15%
1,300,000 1,100,000
-17%

Hoa tang lễ

Kệ hoa tang HTL037

950,000 790,000
-16%
1,550,000 1,300,000
-14%
1,400,000 1,200,000
-20%

Hoa tang lễ

Đã rời xa HTL039

990,000 790,000
-14%

Hoa tang lễ

Dĩ vãng TL041

1,450,000 1,250,000
-18%
1,100,000 900,000
-26%
2,700,000 2,000,000
-20%

Hoa cao cấp

Tuổi trẻ H364

1,000,000 800,000
-24%

Hoa cao cấp

Chân trời H365

850,000 650,000
-12%
1,700,000 1,500,000
-20%
1,500,000 1,200,000
-28%
1,800,000 1,300,000
-17%
600,000 500,000
-20%
750,000 600,000
-18%
550,000 450,000